CE-markering ontrafeld door de Algemene Rekenkamer

一月 19th, 2017

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport gemaakt over de toestand in de wereld rondom CE. Alles dat dit onderwerp op de politieke agenda plaatst is goed. Er moet meer aandacht voor non-food compliance komen zeker in verhouding tot de aandacht die food compliance al heeft. Wij hebben het rapport voor u gelezen.

Belangrijkste conclusies wat ons betreft:

Het waarborgen van de conformiteit van een serie producten niet altijd eenvoudig is. Dat kunnen wij beamen. Onze klanten proberen dat echter wel op de meest efficiënte wijze te realiseren.

Onder de noemer “Kwetsbaarheden in regulering CE-systeem” schrijft de Algemene Rekenkamer feitelijk dat de betrokken partijen in handel en retail product compliance niet als cost of doing business zien. Met andere woorden hun marge is belangrijker dan uw welzijn. Daar zou je wel iets van mogen vinden als politiek. De kosten van non compliance worden door de belasting betaler gedragen.

Onze kanttekeningen

RAPEX wordt wel en RASFF niet genoemd. Dit is vreemd want dit Europese recall platform is ouder dan RAPEX. RASFF gaat weliswaar voornamelijk over FOOD maar ook de Food Contact Materials, borden, kopjes, pannen, en dergelijke staan daar. Dit is een substantieel aandeel in recalls. Complex wetgeving die niet onder CE valt en in voor veel materialen nog niet geharmoniseerd. Vaak vergeten in de statistiek. Nu dus wederom vergeten!

De Algemene Rekenkamer gaat even voorbij aan het feit dat er veel nuttige tijd en energie gestoken is in allerlei EU-brede onderzoeken onder de Prosafe vlag. Deze Prosafe rapporten geven vaak prima aan wat de staat van compliance is van bepaalde product groepen. Helaas is de follow-up vaak onduidelijk. Vreemd want dit gaat niet alleen over compliance maar ook over uitgaven!

Dit geldt ook voor EU-brede onderzoeken op gebied van compliance met R&TTE (nu RE-D) richtlijn van 5 GHz routers en compliance van laptop voedingen met de EMC richtlijn waar ondermeer Agentschap Telecom bij betrokken is. Zie hier voor rapporten

Waarom wordt product compliance niet geplaatst in de wereld zoals die er nu is; met technologische ontwikkelingen? Bijvoorbeeld Internet of Things (IoT) wordt niet genoemd. Veel traditionele non-food consumenten producten worden straks door het toevoegen van IoT componenten compleet anders als het gaat om compliance. Dit betekent andere wet- en regelgeving die van toepassing wordt voor de importeurs en merkeigenaren die deze producten op de markt brengen. Andere regelgeving (WEEE) voor distributeurs. Andere toezichthouder, namelijk Agentschap Telecom. Hoe zit het daar met kennis en capaciteit?

Nederland doorvoerland. Waarom speelt Nederland dan niet een significante rol op de recall websites RAPEX en RASFF?

Veel van de product recalls, mogelijk zelfs de meeste, gaan helemaal niet over producten met een CE teken of over aspecten die gerelateerd zijn aan wet- en regelgeving waarvoor een CE teken verplicht is. Denk aan de slipjes van Zeeman. Textiel dat niet aan de eisen van de REACh wetgeving voldoet.

Compliance gaat niet meer over consumenten veiligheid maar over welzijn. Klimaatakkoorden vertalen zich in wet- en regelgeving rondom energie verbruik. Handhaving is onderdeel van het bereiken van doelstellingen. Van internationale akkoorden!

De Algemene Rekenkamer gaat ook over geld. Uit onderzoek door o.a. Interpol is gebleken dat handel en retail slechts in een fractie van de gevallen datgene betaald wat betaald zou moeten worden voor de recycling van elektronische producten, e.a.a. vastgelegd in de WEEE richtlijn. Een fractie! Dit gaat over en enorm veel geld en over niet nakomen van internationale verdragen. Als je het ook hebt over administratieve lasten voor ondernemers dan zou WEEE zeker genoemd moeten worden want het is een draak van een wetgeving. Als je het hebt over de rol van de consument dan is het gebruik van openbare registers (Stiftung-EAR) in het kader van WEEE weer een mooi voorbeeld. WEEE wordt geheel niet genoemd in het rapport.

Nederland Kennisland? Product compliance is geen substantieel onderdeel van opleidingen gerelateerd aan retail, trade, product development, engineering etc. Welke rol speelt onderwijs?

Niet handhaven betekent oneerlijke concurrentie. Brussel is al jaren bezig met deze problematiek onder de noemer “Nieuw Wetgevend Kader” (New Legislative Framework). Niet handhaven betekent verlies van banen, betekent de deur open zetten voor namaak producten, in sommige gevallen gelieerd aan witwassen van crimineel geld. Het kost niet veel om iets te maken dat op een echt product lijkt. Wie geeft er toegang tot de markt? De consument ziet niet aan de buitenkant van een product of het aan de eisen voldoet of niet en betaald weinig voor het product maar betaald uiteindelijk wel een prijs voor; lood in soldeer; cadmium in plastic; energie verbruik; etc..  Het Nieuw Wetgevend Kader nog het NLF wordt genoemd in het stuk.

 

Verder zijn de belangrijkste conclusies van de Algemene Rekenkamer

 • verantwoording aan Nederlandse parlement van handhaving is versnipperd
 • nieuwe wetgeving stelt bestaande business modellen op de proef
 • een EU markt, veel nationale toezichthouders
 • geen uniforme toepassing RAPEX
 • Data en Informatie systemen worden onderbenut
 • Eindgebruiker heeft geen rol in het CE-systeem

en aanbevelingen

 • Benut mogelijkheden van informatie systemen
 • Harmoniseer toezicht
 • Investeer in mensen en middelen
 • Betrek eindgebruikers bij markttoezicht, zowel de eindgebruiker als de leverancier van data
 • Minister van EZ moet als coördinerend bewindspersoon het parlement ten minste eens in de 4 jaar op samenhangende wijze informeren over dit onderwerp

 

Voor meer informatie, toelichting neemt u gerust contact met ons op.

 

caspar@productip.com

0318 700 622
of
0681 913 315

Met groet,

Caspar ter Horst

 

Gehele rapport te downloaden via deze link Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld 

De link naar de website van de Algemene Rekenkaner: http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2017/01/Producten_op_de_Europese_markt_CE_markering_ontrafeld